Välkommen till Kartverkstan

Vi mäter - Ni bygger

AB Kartverkstan är ett modernt mätningstekniskt konsultföretag med många års erfarenhet och har funnits sedan 1988. Vi finns i Tyresö men arbetar i hela Stockholmsområdet. På Kartverkstan är vi 11 mätningstekniker med en mycket bred kompetens. Vi utför bland annat utstakning, inmätning, CAD-arbeten, höjdavvägning, tunnelmätningar, areamätningar, laserskanning och mycket mer. Våra kunder finns bland större konsult- och byggföretag, mark- och anläggningsföretag, ledningsdragande verk samt privatpersoner.

Givetvis använder vi oss av den senaste tekniken inom mätning för att kunna tillmötesgå våra kunders behov på absolut bästa sätt. Välkommen att kontakta oss om du har några funderingar!

Projekteringsmätning

Vi på Kartverkstan har stor erfarenhet av projekteringsmätning i en mängd olika miljöer. Vi redovisar inmätningarna enligt önskemål, i 2D eller 3D. Vanligtvis i AutoCad format.

Ledningsmätning

Så gott som dagligdags bistår vi olika kunder med ledningsinmätning. Oavsett om det är fjärrvärme, el, tele, VA så kan vi ta hand om inmätningen och redovisa den enligt önskemål.

VOLYMBERÄKNINGAR, SEKTIONERING & TERRÄNGMODELLER

Utifrån insamlad geografisk information kan vi sammanställa terrängmodeller, vilka kan användas för mängdreglering/volymberäkning samt för upprättandet av sektionsritningar.

Aktuellt på Kartverkstan

RAMAVTAL KLART!

Kartverkstan och Tyresö kommun har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet löper t.o.m. hösten 2021 med möjligheten till förlängning ett år i taget.

NY INSTRUMENTINVESTERING

Som första mätkonsult i Europa har vi nu införskaffat Emesent Hovermap. Hovermap är en mobil laserskanner som använder sig av SLAM-teknologi vilket möjliggör att vi kan skanna kompletta punktmoln i utmanande miljöer. Vi ser även Hovermap som ett fantastiskt komplement till drönarflygningar och vanlig terrester-mätning.

Våra senaste projekt

Stor-Stockholmsområdet

Inmätning och utstakning av fjärrvärme/fjärrkyla-ledningar.

Kund: Stockholm Exergi AB

Tunnelmätningar

Inmätning av spill- och dagvattentunnlar gällande bl. a. tunnelbaneprojektet till Nacka och Solna. Dessutom diverse övriga tunnelmätningar.

Kund: Sweco AB, SVOA och WSP.

Järvastaden

Vi har för nionde året i rad fått förtroende av Spentab att utföra inmätning och utsättning vid byggandet av stadsdelen Järvastaden. Vårt uppdrag innefattar allt från stomnätsetablering till utsättning av gungställningar. Under 2020 kommer vi bland annat bistå med modeller för maskinstyrning i samband med ett stort saneringsarbete av kommande kvarter.