Våra tjänster

PROJEKTERINGSMÄTNING

 

Vi på Kartverkstan har stor erfarenhet av projekteringsmätning i en mängd olika miljöer. Vi redovisar inmätningarna enligt önskemål, i 2D eller 3D. Vanligtvis i AutoCad format. 

UTSTAKNING/LÄGESKONTROLL
 

Kartverkstan utför sedan många år tillbaka husutstakningar och lägeskontroller till privatpersoner i flera av Stor-Stockholms kommuner.

KONTROLL- & SÄTTNINGSMÄTNINGAR
 

Vi utför regelbundet mätningar för kontroll av konstruktioners eventuella rörelser och sättningar över tid.

LEDNINGSMÄTNING
 

Så gott som dagligdags bistår vi olika kunder med ledningsinmätning. Oavsett om det är fjärrvärme, el, tele, VA så kan vi ta hand om inmätningen och redovisa den enligt önskemål. 

AREAUPPMÄTNING & MÄTBEVIS
 

Är ni osäkra på vilken area en lokal har eller vilka regler som gäller för areamätning? Kartverkstan är licensierad att utföra areauppmätning och utfärda mätbevis enligt svensk standard.

TRANSFORMERING

 

Vi kan erbjuda transformering av geografisk data från ett koordinatsystem till ett annat. Är du osäker på vilket koordinatsystem du har data i kan vi också hjälpa dig att avgöra det. 

INTERIÖRMÄTNINGAR

 

Kartverkstan har stor erfarenhet av interiörmätningar med bl.a Porslinsfabriken och Kvarnbergsskolan i Gustavsberg samt Kv. Fyrkanten i City som referensobjekt. 

TUNNELMÄTNING
 

Kartverkstan har stor erfarenhet av mätningsarbete i diverse underjordiska miljöer. Vi har utfört en mängd inmätningsuppdrag i ledningstunnlar, nu senast aktuellt i samband med utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. 

VOLYMBERÄKNINGAR, SEKTIONERING, & TERRÄNGMODELLER
 

Utifrån insamlad geografisk information kan vi sammanställa terrängmodeller, vilka kan användas för mängdreglering/volymberäkning samt för upprättandet av sektionsritningar.