Pågående projekt

Övriga projekt

NDS - Brofästet

Mark- och anläggningsutstakning i nytt bostadsområde.

Kund: PMA AB.

 

Fjärrvärmemätning i Salem, Huddinge och Botkyrka

Inmätning och utstakning av fjärrvärmeanläggningar.

Kund: Södertörns Fjärrvärme AB

Ekerö

Fortsatt VA-inmätning av dag- och spillvattenbrunnar

under 2019.

Kund: Roslagsvatten AB

Stor-Stockholmsområdet

Inmätning och utstakning av fjärrvärme/fjärrkyla-ledningar.

Kund: Stockholm Exergi AB.

Högdalenverket

Utstakning och inmätning, Verket uppgraderas med ny

panna, och nya ledningsdragningar.

Kund: Stockholm Exergi AB

Tunnelmätningar

Inmätning av spill- och dagvattentunnlar gällande

bl. a. tunnelbaneprojektet till Nacka och Solna.

Dessutom diverse övriga tunnelmätningar.

Kund: Sweco AB, SVOA och WSP.

Maltesholmstorget & Spånga/Tensta

Upprustning av torg, park- och gatumiljö.

Mark- och anläggnings-utstakning.

Kund: Y2 Anläggning AB

Östermalm

Utstakning och inmätning av fiber under 2019.

Kund: PEAB

Tidigare projekt