Välkommen till Kartverkstan

Vi mäter - Ni bygger

Mätning

Vår utrustning

Kartverkstan har toppmodern mätutrustning som klarar av de mest krävande uppdrag som Du som kund kan ställa! Vi använder oss av totalstationer från Leica och Trimble. Vår utrustning klarar såväl enmansmätning som reflektorlös mätning, vilket medför effektiva och kostnadsbesparande mätmetoder.

Reflektorlös mätning/skanning är perfekt för exempelvis fasad- och interiörmätning. Mindre uppdrag använder vi Trimble SX10, som är en kombinerad totalstation och skanner, an andra fall använder vi oss av dedikerad laserskanner. Vi har också möjlighet att flyga med drönare och skanna och ta bilder. Då kan vi få punktmoln med mätdata insamlat över stort område och bra översikt för presentation av mätningen.

Här finns några bilder från projekt där vi har skannat av området/ytan med SX10 för vidare bearbetning eller redovisning av punktmoln.Här finns projekt vi har flugit med drönare över idrottsplatser, trafikplatser mm.

För att kunna utföra uppdragen så effektivt som möjligt använder vi oss av GPS-utrustning från Leica och Trimble. Vi är medlemmar i GPS-projektet "Nätverks-RTK". Projektet är ett sammarbete mellan olika kommuner, Banverket, Trafikverket och mätkonsulter där man med fasta referensstationer får positionering med centimeternoggrannhet i både plan och höjd.

Vi kan således utföra mätuppdrag i olika kommuner och i valfritt koordinatsystem utan att vara beroende av de stomnät som finns på platsen.

BERÄKNING

Vi använder oss framför allt av GEO vid våra beräkningar. GEO är ett kraftfullt beräkningstekniskt program, som förutom vanliga geodetiska beräkningar även klarar framställning av volymberäkningar, ortogonala tolkningar, väglinjehantering, CAD mm.

CAD

För redovisning använder vi oss av GEO i kombination med AutoCAD. GEO-filer konverteras till framförallt dwg- och dxf-format. Om så önskas, klarar vi även av konvertering till andra format, exempelvis LandXML/dgn/top/m fl.

TRANSFORMERING

För transformering till olika koordinatsystem använder vi oss av programmet SWETRANS.