Välkommen till Kartverkstan

Vi mäter - Ni bygger

Mättjänster snabbt, prisvärt och med hög kvalitet

Våra tjänster

Våra kunder finns bland större konsult- och byggföretag, mark- och anläggningsföretag, ledningsdragande verk samt privatpersoner.

Projekteringsmätning

Vi på Kartverkstan har stor erfarenhet av projekteringsmätning i en mängd olika miljöer. Vi redovisar inmätningarna enligt önskemål, i 2D eller 3D. Vanligtvis i AutoCad format.

LEDNINGSMÄTNING

Så gott som dagligdags bistår vi olika kunder med ledningsinmätning. Oavsett om det är fjärrvärme, el, tele, VA så kan vi ta hand om inmätningen och redovisa den enligt önskemål.

VOLYMBERÄKNINGAR, SEKTIONERING & TERRÄNGMODELLER

Utifrån insamlad geografisk information kan vi sammanställa terrängmodeller, vilka kan användas för mängdreglering/volymberäkning samt för upprättandet av sektionsritningar.

UTSTAKNING/LÄGESKONTROLL

Kartverkstan utför sedan många år tillbaka husutstakningar och lägeskontroller till privatpersoner i flera av Stor-Stockholms kommuner.

KONTROLL- & SÄTTNINGSMÄTNINGAR

Vi utför regelbundet mätningar för kontroll av konstruktioners eventuella rörelser och sättningar över tid.

Transformering

Vi kan erbjuda transformering av geografisk data från ett koordinatsystem till ett annat. Är du osäker på vilket koordinatsystem du har data i kan vi också hjälpa dig att avgöra det.

AREAUPPMÄTNING & MÄTBEVIS

Är ni osäkra på vilken area en lokal har eller vilka regler som gäller för areamätning? Kartverkstan är licensierad att utföra areauppmätning och utfärda mätbevis enligt svensk standard.

TUNNELMÄTNING

Kartverkstan har stor erfarenhet av mätningsarbete i diverse underjordiska miljöer. Vi har utfört en mängd inmätningsuppdrag i ledningstunnlar, nu senast aktuellt i samband med utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.

Interiörmätning

Kartverkstan har stor erfarenhet av interiörmätningar med bl.a Porslinsfabriken och Kvarnbergsskolan i Gustavsberg samt Kv. Fyrkanten i City som referensobjekt.